มีโรคอะไรบ้างที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
ตรวจสุขภาพ

มีโรคอะไรบ้างที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงวัยที่มีคนอายุมากกว่า 60 ปีจำนวนหลายสิบล้านคนต่อปี เข้าสู่ภาวะเสื่อมถอยทางร่างกายและเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตด้วย บุตรหลานจึงควรศึกษาข้อมูลของโรคต่าง ๆ ในผู้สูงอายุ เพื่อการสังเกตพบความผิดปกติตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้พาไปพบแพทย์โดยเร็ว โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก่

ความดันโลหิตสูง

ผู้สูงวัยชาวไทยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากขึ้นทุกปี จากการรับประทานอาหารที่มีรสค่อนข้างเค็มและมีไขมันสูง ทำให้ระดับความดันภายในหลอดเลือดสูงขึ้นต่อเนื่อง นอกจากนี้การรับประทานน้ำตาลจากขนมหวานจัดบ่อย ๆ อาจทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วขึ้น จึงเสี่ยงการปริแตกของเส้นเลือดทั่วร่างกายได้ โดยเฉพาะหลอดเลือดในสมอง ที่หากแตกขึ้นมาอาจกลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตหรือเสียชีวิตได้ การทำอะไรเครียดๆเช่น ลุ้นสกอร์บอลจาก ตารางบอล 888 ดูหนังหวาดเสียวมากๆโดยที่ตนเองกลัว อาจทำให้เสี่ยงต่อการเป็นความดันสูงขึ้นเช่นกัน

โรคเบาหวาน

เบาหวานเป็นภาวะผิดปกติของระบบการเปลี่ยนแปลงน้ำตาลในร่างกาย ถ้ามีภาวะเบาหวานจะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อต่าง ๆ ที่ผิวหนังแล้วหายได้ช้า โรคนี้ยังทำให้เส้นประสาทอักเสบเกิดอาการชา และหากปล่อยให้ค่าน้ำตาลสูงมากอย่างต่อเนื่อง จากการไม่ใส่ใจโภชนาการที่ถูกต้อง ก็อาจเป็นภาวะเบาหวานขึ้นตาได้ด้วย ดังนั้น หากเริ่มสังเกตเห็นผู้สูงอายุในบ้านมีอาการกระหายน้ำบ่อย น้ำหนักลด ปัสสาวะบ่อย หรือ มดขึ้นปัสสาวะ ควรรีบพามาตรวจเบาหวานที่โรงพยาบาล

โรคมะเร็ง

โรคมะเร็งมีหลายสาเหตุ อาทิ พันธุกรรม ระบบฮอร์โมน ความเครียดสะสม ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยพบว่าโรคมะเร็งบางชนิดสัมพันธ์กับอายุที่มากขึ้น เช่น มะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย, มะเร็งที่รังไข่ เต้านม ปากมดลูก ในผู้หญิง บุตรหลานจึงควรพาผู้สูงวัยไปหมั่นตรวจเช็กสุขภาพเป็นระยะ หากตรวจพบจะได้รักษาตั้งแต่ระยะต้น ๆ

โรคซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้ามักเกิดกับผู้สูงวัยหลังเกษียณที่ยังปรับตัวไม่ได้ จึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีให้รู้สึกมีคุณค่าในตัวเองอีกครั้ง หากผู้สูงอายุมีอาการซึม เก็บตัว นอนไม่หลับหรือนอนมากจนผิดปกติ ลูกหลานจำเป็นต้องเข้าไปพูดคุยให้กำลังใจและชวนทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะกับวัย เช่น พาไปทำกิจกรรมอาสาเพื่อเด็กเยาวชนหรือผู้สูงวัยในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายในครอบครัว เช่น ปลูกต้นไม้ ทำสวน ร้องเพลง เป็นต้น

โรคหลงลืม

ภาวะสมองเสื่อมที่ปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผู้สูงอายุตกอยู่ในจุดที่อันตราย เพราะอาจหลงลืมอย่างร้ายแรง ถึงขั้นที่จำชื่อของลูกหลานไม่ได้ จำไม่ได้ว่ากินข้าวหรือยัง บางรายเมื่อออกจากบ้านแล้วก็กลับเข้าบ้านไม่ถูก ทำให้กลายเป็นบุคคลสูญหายอย่างที่เราเห็นในข่าวบ่อย ๆ

ผู้สูงอายุเป็นวัยแห่งความถดถอยของร่างกาย เสี่ยงทั้งต่อการเป็นโรคเรื้อรัง โรคติดเชื้อและโรคทางใจหลายชนิด ดังนั้น บุตรหลานจึงควรใส่ใจไม่ทอดทิ้ง หมั่นหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาดูแล ทั้งพูดคุยเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพจิตที่ดี ก็จะทำให้ลดความเสี่ยงห่างไกลจากโรค หรือบรรเทาอาการลงได้ตามการรักษาของแพทย์