รายการสำคัญในการตรวจสุขภาพ ห้ามพลาดในทุกปี
สุขภาพ

รายการสำคัญในการตรวจสุขภาพ ห้ามพลาดในทุกปี

การดูแลสุขภาพนอกจากการออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันแล้ว การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องทำเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพราะการตรวจสุขภาพประจำปีจะทำให้สามารถเฝ้าระวังภาวะต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังได้เรียนรู้แนวทางการดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตามสภาพร่างกาย ซึ่งมีหลายเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญและห้ามพลาดเติมรายการเหล่านี้เข้าไปในการตรวจสุขภาพประจำปี

  1. ตรวจคัดกรองมะเร็ง

โรคมะเร็งเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นลำดับต้น ๆ และสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะ ในผู้ชายและผู้หญิงจะมีความเสี่ยงบางอย่างที่แตกต่างกัน ดังนั้นต้องตรวจให้สอดคล้องกับเพศและช่วงวัย รวมทั้งต้องพิจารณาประวัติครอบครัวและพฤติกรรมเสี่ยงส่วนตัวด้วย โรคมะเร็งถ้าสามารถตรวจเจอได้ในระยะเริ่มต้นจะมีโอกาสในการรักษาหายได้สูงกว่าตรวจเจอตอนอาการหนักแล้วเป็นอย่างมาก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ

  1. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ

โรคเกี่ยวกับหัวใจมักทำให้เกิดความเจ็บแน่นบริเวณหน้าอก รวมทั้งทำให้หายใจไม่สะดวก ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันอย่างยากลำบาก โดยสามารถเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของหลายส่วนในหัวใจ เช่น หลอดเลือด ลิ้นหัวใจ หรือกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความดันโลหิตที่สูงผิดปกติ โรคอ้วน ไปจนถึงโรคทางพันธุกรรม ดังนั้นการตรวจร่างกายเกี่ยวกับระบบนี้อย่างจริงจังและสม่ำเสมอ จะทำให้สามารถป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจได้อย่างรอบคอบ

  1. ตรวจโรคเบาหวาน

เบาหวานมักพบได้บ่อยในกลุ่มคนที่มีอายุสูงขึ้น เพราะการเสื่อมของการดูดซึมน้ำตาลจากกระแสเลือดเข้าสู่ร่างกายของไต ทำให้มีปริมาณน้ำตาลในปัสสาวะสูงกว่าปกติ ดังนั้นจึงต้องหมั่นติดตามความสามารถในการทำงานของร่างกายอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถดูแลสภาวะร่างกายให้สมบูรณ์ ไม่มีคอเลสเตอรอลส่วนเกิน ทำให้ป้องกันและรักษาโรคเบาหวานได้อย่างทันท่วงที

  1. ตรวจช่องท้อง

การตรวจช่องท้องคือการตรวจอัลตราซาวนด์ช่องท้อง ซึ่งจะครอบคลุมหลายอวัยวะทั้งในช่องท้องส่วนบน เช่น ตับ ไต ม้าม ตับอ่อน และอวัยวะในช่องท้องด้านล่าง เช่น มดลูก ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะ รังไข่ โดยสามารถตรวจเห็นความผิดปกติได้ผ่านภาพอัลตราซาวนด์ ซึ่งใช้เวลาในการตรวจไม่นาน แต่สามารถวิเคราะห์อาการผิดปกติได้หลากหลาย โดยจะเห็นก้อนเนื้อที่ผิดปกติและภาวะน้ำในช่องท้องที่บ่งบอกโรคได้หลายอย่าง

  1. ตรวจสมรรถภาพปอด

ปัจจุบันคนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหามลภาวะในหลายพื้นที่ เพราะปัญหาฝุ่นที่ปกคลุมประเทศไทยสามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสุขภาพปอดเป็นอย่างยิ่ง โดยสามารถทำได้ทั้งการวัดอัตราการไหลเวียนอากาศในปอด ไปจนถึงเอกซเรย์เพื่อดูโครงสร้างทางกายภาพของปอด เพื่อคาดการณ์ความผิดปกติ เช่น โรคมะเร็งปอด วัณโรค ไปจนถึงอาการปอดบวม

หากใครที่ตรวจร่างกายอยู่ทุกปี อย่าลืมเพิ่มรายการเหล่านี้ไปในขั้นตอนการตรวจ เพราะทั้ง 5 รายการที่เรานำเสนอในบทความวันนี้เป็นการตรวจคัดกรองร่างกายที่ครอบคลุมระบบการทำงานพื้นฐานที่สำคัญของร่างกาย เพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายยังทำงานได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ หากมีส่วนไหนเสื่อมลงจะได้หาทางป้องกันผลกระทบล่วงหน้าได้ตั้งแต่อาการยังไม่หนัก เพื่อให้สุขภาพแข็งแรงไปตลอด