อยากตรวจสุขภาพประจำปี-ควรดูอะไรบ้าง
ตรวจสุขภาพ

อยากตรวจสุขภาพประจำปี ควรดูอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่ช่วยในการคัดกรองโรคและบอกในเบื้องต้นได้ว่าคุณกำลังมีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคอะไรบ้าง ซึ่งในการตรวจที่โรงพยาบาลนั้นจะต้องดูอะไรบ้าง มาดูคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญกัน

ตรวจสุขภาพทั่วไป

อยากตรวจสุขภาพประจำปี ควรดูอะไร

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยตรวจสุขภาพหรือไม่เคยพบโรคประจำตัว ควรตรวจแบบรวม (comprehensive) ทั้งชายหญิงในประเด็นต่อไปนี้

1. การคุยกับแพทย์เพื่อสอบถามประวัติความเจ็บป่วยในอดีต การผ่าตัด รวมถึงพฤติกรรมการกินยาและอาหารเสริม

2. การวัดความดันโลหิต ค่า BMI ที่แสดงถึงภาวะอ้วนและความเสี่ยงไขมันในเลือดสูง

3. วัดค่าเซลล์เม็ดเลือดทั้งชนิดเม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เกล็ดเลือด เพื่อคัดกรองภาวะโลหิตจางและโรคที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานและมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเม็ดเลือดขาว

4. การวัดค่าน้ำตาลในเลือด ทั้งแบบที่อดอาหารมาก่อนล่วงหน้า 6-8 ชั่วโมง (ค่า FPG) และค่าน้ำตาลในเลือดสะสมที่แปลผลย้อนหลังได้นานถึงสามเดือน (HbA1c) เพื่อการคัดกรองโรคเบาหวานและภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งพบว่าเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยในวัยเรียน และวัยทำงานมากขึ้น

5. เจาะเลือดดูค่าไขมันในเลือด เช่น cholesterol triglyceride HDL LDL เพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง และเส้นเลือดในสมองตีบที่เป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต

6. การวัดค่ายูริกในเลือด ที่แสดงถึงความเสี่ยงเป็นโรคเก๊าต์ (gout) อันทำให้มีอาการปวดตามข้อและนิ้วมือนิ้วเท้าผิดรูปได้

7. ตรวจค่าเอนไซม์ในตับ ไตจากการเจาะเลือดเพื่อดูสภาพการทำงานของอวัยวะที่มีหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย

8. การตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG เพื่อเช็คการทำงานของหัวใจว่ามีอัตราการเต้นเร็วช้าผิดปกติหรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือไม่

อยากตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้หญิง

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแปปสเมียร์ (PAP smear) และมะเร็งเต้านมด้วยวิธีแมมโมแกรม เป็นสิ่งที่ผู้หญิงวัยสามสิบปีขึ้นไปไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะหากมีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคมะเร็งดังกล่าว

ตรวจเพิ่มเติมสำหรับผู้ชาย

ควรตรวจเอ็กซเรย์คัดกรองมะเร็งที่ตับและปอด ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น การสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารพิษและฝุ่นละออง และ หากอายุเกินกว่า 55 ปีขึ้นไป ควรตรวจภาวะต่อมลูกหมากโตและไส้เลื่อน ซึ่งมีผลต่อการปัสสาวะและขับถ่าย รวมทั้งควรตรวจหาโปรตีน PSA ที่บ่งบอกการเป็นมะเร็งที่ต่อมลูกหมากที่พบมากในชายสูงวัยด้วย

การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ช่วยในการประเมินภาวะความแข็งแรงของร่างกายแต่ละคน จึงควรตรวจเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง หากพบโรคหรือความผิดปกติใด ๆ จะได้รีบแก้ไขอย่างทันท่วงที