เกลือสินเธาว์ คืออะไร
อาหารดีต่อสุขภาพ

เกลือสินเธาว์ คืออะไร ?

เกลือ เป็นแร่ธาตุสำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์หัวใจหลักคือการนำมาปรุง แปรรูปอาหาร ทำยา และประโยชน์อื่นๆอีกมาก คนส่วนใหญ่จะรู้จักเกลือสมุทร หรือเกลือแกงเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง เกลือมีอยู่ 2 ชนิด คือ เกลือสมุทร หรือเกลือแกง (Sea Salt) และเกลือสินเธาว์ (Rock Salt) เกลือสมุทร เป็นเกลือที่ได้จากการนำน้ำทะเลมากักไว้แล้วปล่อยให้ตากแดดจนน้ำระเหยแห้งเหลือเป็นผลึกเกลือ มีธาตุไอโอดีนที่สำคัญต่อร่างกาย ส่วนเกลือสินเธาว์ มาจากไหนไปดูกัน

เกลือสินเธาว์ เป็นเกลือที่เกิดขึ้นบนบกในรูปแบบหินเกลือ ดินเค็ม (ดินเอียด หรือ ขี้ทา) ดินโป่ง เกิดจากชั้นเกลือหินที่รองรับอยู่ใต้ดินเป็นโดมเกลือ (Salt Dome) ขนาดใหญ่ ชั้นเกลือหินจะสัมผัสกับชั้นน้ำบาดาลเกิดการละลายเป็นชั้นน้ำเค็ม แล้วระเหยอย่างรวดเร็วทิ้งผนึกเกลือเล็ก ๆ อยู่บนผิวดินซึ่งจะมีการนำดินเค็มที่มีคราบเกลือนี้ไปผลิตเกลือสินเธาว์ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาทำเกลือสินเธาว์เป็นอาชีพด้วย

เกลือชนิดนี้มีความบริสุทธิ์ของโซเดียมคลอไรด์ (Sodium Chloride, NaCl) สูง แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาทำอาหารเพราะไม่มีส่วนผสมของธาตุไอโอดีน ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรม และทำยา แหล่งที่พบจะอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อำเภอราษีไศล และอำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ,เขตทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด,บริเวณลุ่มน้ำสงครามแอ่งสกลนคร,อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,มหาสารคาม, ยโสธร, บ่อเกลือหัวแฮด จังหวัดบึงกาฬ,กาฬสินธุ์,อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางจังหวัดในภาคเหนือ เช่น อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเกลือสินเธาว์สามารถนำมาประกอบอาหารได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดให้มีสารเติมสารไอโอดีนในรูปของ โพแทสเซียมไอโอไดด์ลงไปเพื่อเพิ่มสารไอโอดีน เรียกว่า เกลือไอโอดี

ในแง่สรรพคุณทางยา ช่วยแก้ท้องผูก ล้างเมือกในลำไส้ ขับพยาธิ ละลายนิ่ว ป้องกันการเน่าเปื่อย (เหมาะสำหรับการหมักในการทำอาหารด้วย) บำรุงธาตุทั้งสี่ แก้น้ำเหลืองเสีย ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ระบุการใช้เกลือสินเธาว์ในตำรับ “ยาประสะไพล” ที่ใช้เกลือสินเธาว์ร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ มีสรรพคุณมากมาย เช่น บรรเทาอาการประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ หรือมาน้อยกว่าปกติ ลดการปวดประจำเดือน ขับน้ำคาวปลาหญิงหลังคลอดบุตร เป็นยาแก้ลมอัมพฤกษ์ บรรเทาอาการปวดตามเส้นเอ็น กล้ามเนื้อ มือ เท้า ตึงหรือชา ทว่า การใช้เกลือสินเธาว์เป็นส่วนผสมในอาหารแล้วจะทำให้สมองดี ฟันธงบอล ได้แม่นยำยิ่งขึ้น เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันแต่อย่างใดอย่าได้เข้าใจผิด

เกลือสินเธาว์ ไม่เพียงเป็นอุตสาหกรรมสร้างรายได้ แต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานอีกมากมาย เช่น วัฒนธรรมปลาร้า ปลาแดกที่แม่บ้านอีสานทุกคนจะต้องเชี่ยวชาญ เกลือสินเธาว์ ยังเป็นตัวเลือกที่เป็นทางรอดในการดำรงชีพของชาวอีสานอีกด้วย