โยคะเพื่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจ พร้อมแนะนำโยคะอาสนะพื้นฐาน 14 ท่า
อื่นๆ

โยคะเพื่อสุขภาพของร่างกายและจิตใจ พร้อมแนะนำโยคะอาสนะพื้นฐาน 14 ท่า

การฝึกโยคะทำให้เรามีสติกับอยู่กับร่างกายและลมหายใจตลอดเวลาจนเกิดเป็นสมาธิ เกิดความสมดุลของร่างกาย ช่วยพัฒนาจิตใจ และสร้างสมดุลให้กับชีวิต

โยคะเป็นวิถีเพื่อฝึกร่างกายให้แข็งแรงและยกระดับจิตใจ มีทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังนี้

1. ยมะ การปฏิบัติขั้นพื้นฐานเพื่อให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ หรือ ศีล ได้แก่ ไม่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง ไม่พูดปด ไม่ลักทรัพย์ ไม่ถือครองสิ่งของเกินจำเป็น และประพฤติตนบนทางแห่งความเป็นจริง

2. นิยมะ ข้อควรปฏิบัติ หรือ วินัย ได้แก่ การอดทนอดกลั้น การพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การหมั่นชำระกายใจให้บริสุทธิ์ การหมั่นศึกษาตนเองเรียนรู้โยคะ และการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตน มีความศรัทธาในโยคะที่กำลังฝึกอยู่

3. อาสนะ ท่าบริหารร่างกาย เพื่อสุขภาพและสร้างสมดุลระหว่างร่างกายและจิตใจ

4. ปราณยามะ ฝึกควบคุมลมหายใจ เพื่อควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติ ช่วยทำให้จิตใจสงบ

5. ปรัตยาหาระ เฝ้าระวังจิตใจ ตามรู้สิ่งภายนอกที่มีกระทบตา หู จมูก ลิ้น กาย และถอนออก กลับมามองและทำความรู้จักโลกภายในของตัวเอง

6. ธารนะ เป็นการทำดวงจิตให้มั่นคง ซึ่งเป็นจิตที่มีประสิทธิภาพ 

7. ฌาน การอบรมจิตสม่ำเสมอ ทำให้จิตมีคุณภาพสูงขึ้นและมีกำลัง สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว

8. สมาธิ คือความคงที่ของจิต ไม่มีตัวตน ไม่มีความควบคุม ไม่มีความพยายาม

หลายคนคุ้นเคยกับโยคะอาสนะ เราจึงขอบอกประโยชน์ที่ได้รับจากโยคะอาสนะพื้นฐาน 14 ท่า ซึ่งเป็นอาสนะที่เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถทำได้ทุกวัน ซึ่งมีท่าและประโยชน์ของแต่ละท่าดังต่อไปนี้

1. ท่าจระเข้ เป็นท่านั่งพักในลักษณะนอนคว่ำ เป็นท่าพักแผ่นหลัง ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ 

2. ท่างู เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน กดนวดช่องท้อง กระตุ้นระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย

3. ท่าตั๊กแตน เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง กดนวดช่องท้อง กระตุ้นระบบขับถ่าย

4. ท่าศพ เป็นการผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน

5. ท่าคันไถครึ่งตัว เป็นการบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อสะโพก ช่วยระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย ช่วยการไหลเวียนของเลือดบริเวณขา

6. ท่านั่งพัก คือท่าพักในอิริยาบถนั่ง

7. ท่าหัวจรดเข่า เป็นการเหยียดบริเวณกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อขาและเส้นเอ็น เป็นการนวดช่องท้องด้วย

8. ท่าหัวจรดเข่าสองขา (ท่าคีม) เป็นการเหยียดบริเวณกล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อขาและเส้นเอ็น เป็นการนวดช่องท้องด้วย

9. ท่าวัชระ (ท่านั่งเพชร) ช่วยระบบย่อยอาหาร บริหารหัวเข่า ช่วยให้ใจสงบ

10. ท่าโยคะมุทรา เป็นการนวดอวัยวะภายในช่องท้อง ทำให้เลือดไหลเวียนมาเลี้ยงที่ศีรษะได้ดี

11. ท่าบิดสันหลัง เป็นการบริหารแนวกระดูกสันหลังและคอให้มีความยืดหยุ่น กระตุ้นระบบประสาท เป็นการนวดอวัยวะช่องท้อง

12. ท่ายืน เป็นการยืนอย่างมีสติของโยคะ

13. ท่ากงล้อ เป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว บริหารกระดูกสันหลัง

14. การผ่อนคลาย เป็นท่าจบการฝึกเพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ 

เมื่อปฏิบัติโยคะได้ครบทุกองค์ประกอบของโยคะจนไปสู่ระดับสูงสุดเท่า

ที่ความเป็นมนุษย์จะพัฒนาได้ เราจะเป็นอิสระจากสิ่งผูกมัดทั้งหลายทั้งปวง ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีคุณภาพจิตใจที่สงบ